• office@redi-ngo.eu
header logo

Obiective proiect
Dezvoltarea unui mecanism pentru sustinerea si promovarea dezvoltarii la nivel local in domeniul bugetarii participative, ca premisa pentru
imbunatatirea proceselor decizionale si consolidarea relatiei intre comunitatea locala si administratia publica locala din judetul Vrancea.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectiv specific 1. Cresterea competentelor de advocay in domeniul bugetarii participative pentru 90 de participanti (reprezentati
ai ONG-urilor si partenerilor sociali) de la nivel local.
In vederea indeplinirii acestui obiectiv se vor derula o serie de sesiuni de instruire in domeniul elaborarii unei politici publice locale
in domeniul bugetarii participative si advocacy la nivel local pentru promovarea politicii propuse in vederea implicarii factorilor
interesati in procesul de decizie si dezvoltare locala. La sesiunile de instruire vor participa 90 de participanti (reprezentanţi ai
ONG-urilor şi parteneri sociali)
2. Obiectiv Specific 2. Initierea si punerea in functiune a unui mecanism de dialog social pentru susţinerea si promovarea dezvoltarii
la nivel local in domeniul bugetarii participative.
Prin realizarea acestui obiectiv se va realiza si formula un document de politica publica locala ca urmare a unui proces amplu de
consultare publica.

In acelasi timp va fi initiata si pusa in functiune o retea tematica prin care se urmareste cresterea implicarii cetatenilor, a ONG-
urilor si a partenerilor sociali in procesul de luare a deciziilor (cetatenie activa) la nivel local si a dezvoltarii locale prin derularea de
actiuni dedicate promovarii politicii publice in domeniul bugetarii participative si timp de cel putin 6 luni de la finalizarea proiectului.