• office@redi-ngo.eu

Бизнис Фасцилитатор - Северна Македонија

Operating Countries:

 
Reference: Практикантска работа во Микрофинансиски институции за млади Роми

Deadline: 15 септември 2022
Start Date: 20 септември 2022

Type of position: Полно работно време / 6 месеци. Локација: Скопје

GDPR Compliance - As part of any recruitment process, REDI NGO collects and processes personal data relating to job applicants. The organisation is committed to being transparent about how it collects and uses that data and to meeting its data protection obligations. Data we collect: your name, address and contact details, including email address and telephone number; details of your qualifications, skills, experience and employment history. Your data will be deleted after six months.

Практикантска работа во Микрофинансиски институции за млади Роми

 Датум на започнување: 20 септември 2022

Краен рок за аплицирање: 15 септември 2022

Работно време: Полно работно време

Период: 6 месеци

Локација: Скопје

Иницијативата за Економски Развој на Ромите  (РЕДИ) објавува повик за ангажирање практикант. Практикантската работа ќе се одвива во подружницата на Микрокредитна Фондација Хоризонти во Шуто Оризари, а дел ќе биде и теренска работа.

Главната цел на практикантската работа е професионален развоја на млади дипломирани Роми кои ќе се стекнат со практично искуство и знаење за работата во финансиските институции и микрокредитирање. Практикантската работа ќе се одвива во период од шест месеци.

Практикантската работа е платена врз основа на важечките законски прописи и буџетот на организацијата.

Одговорности и Активности                                                                                                                                                                            

 • Стапува во контакт со потенцијалните корисници и врши презентација и промоција на кредитните продукти.
 • Асистира на Кредитните референти при опслужувањето на новите корисници преку нивно насочување, дополнително контактирање и координирање.
 • Врши дистрибуција на рекламен материјал до места предвидени за таа намена по налог на претпоставениот.
 • Планира, организира и спроведува промоција на кредитните продукти во присуство на вработен од Фондација Хоризонти, на места предвидени за ваков пристап.
 • Води евиденција на дневна основа за реализираните контакти и дистрибуцијата на рекламен материјал.
 • Води евиденција на неделна основа за покриеноста на регионите.
 • Извршува и други активности во склоп на обуката по налог на претпоставениот.

Квалификации                                                                                                                                                                            

 • Минимум образование – Средно образование (како предност ќе се смета тековни или завршени студии во област на економија, финансии, јавна политика, деловна администрација, банкарство, менаџмент, право или која било област поврзана со микрофинансирање).
 • Основно познавање на англиски јазик.
 • Познавање на ромската заедница и култура. Предност ќе имаат апликантите кои говорат ромски јазик.
 • Одлични комуникациски вештини.
 • Да имаат јасна и мотивирана желба за практично и професионално искуство во проценка на ризик и микрофинансирање.

Лични ставови: самоиницијативност и одговорност, ориентирани кон резултати, фокусирани на постојано подобрување, грижа за квалитет, ефикасност и точност, приспособливост, самоуправување и развој, организациска адаптација, отворен за работа во различни средини, интегритет, лојалност и добра волја , дискреција, независност и доверба, почитување на различностите.

Критериуми за избор                                                                                                                                                                            

Краен рок за аплицирање: 15 септември 2022

Кандидатите ќе се избираат преку натпреварувачки процес врз основа на соодветноста на  кандидатот, минатото искуство и мотивацијата. Избраните кандидати ќе бидат повикани на интервју.

Како да аплицирате?            

Можете да аплицирате на македонски или англиски јазик.

Доколку ги поседувате потребните вештини и ги исполнувате критериумите, испратете го Вашето CV на емаил: redimk@redi-ngo.eu со предмет “ Практикантска работа„

Овој повик можете да го најдете онлајн на: http://redi-ngo.eu