• office@redi-ngo.eu

Работилница за управување со отпад - Повик за учество

Operating Countries: 

Reference: Работилница за управување со отпад

Deadline: 20 Jul 2022
Workshop: 25-29 Jul 2022

GDPR Compliance - As part of any recruitment process, REDI NGO collects and processes personal data relating to job applicants. The organisation is committed to being transparent about how it collects and uses that data and to meeting its data protection obligations. Data we collect: your name, address and contact details, including email address and telephone number; details of your qualifications, skills, experience and employment history. Your data will be deleted after six months.

Иницијативата за Економски Развој на Ромите (РЕДИ), во партнерство со австриската организација Умвелдахвербанд, организира Работилница за управување со отпад во рамките на проектот „Ромите и КОВИД-19: Побрзо закрепнување преку одржливо управување со отпадот“, финансиран од Сојузното Министерство за социјални работи, здравје, грижа и потрошувачи на Република Австрија.

Целта на работилницата е да ги прошири знаењата на Ромите од ранливите групи за третманот на различни видови отпад и да го промовира концептот на еколошка правда. Во главниот фокус на работилницава ќе бидат следниве три видови отпад:

  1. Електронски отпад
  2. Биоотпад
  3. Неопасен отпад (хартија и пластика)

Освен што ќе стекнат општи знаења на овие теми, учесниците ќе имаат и можност да развијат сопствена зелена бизнис идеја, со помош на експерти од Австрија и Белгија и разни локални експерти кои работат во областа на управувањето со отпад.

Општата цел на проектот е да се подобри социо-економската состојба на ромските заедници во Северна Македонија, преку зајакнување на нивните капацитети за собирање, поправка, рециклажа и пренамена на отпадот. Неформалните собирачи на отпад со децении работат на терен без никакво официјално признание, поради што овој проект се стреми да воспостави примарен систем за селекција на отпад кој ќе ја формализира нивната работа и со тоа ќе ги подобри нивните работни услови и ќе им ги зголеми можностите за остварување приход.

Рок за пријавување и критериуми за учество

Организатор:

РЕДИ – Иницијатива за Економски Развој на Ромите

Рок за пријавување за учество:

20 јули, 2022 г.

Времетраење на работилницата:

25-29 јули, 2022 г.

Држава:

Северна Македонија

Работен јазик на работилницата:

Македонски, ромски и англиски (со обезбеден превод)

Критериуми за учество:

Маргинализирани лица од ромската заедница:

●      Возраст: 18-50 години

●      Роми кои веќе имаат одредено искуство во поправка и пренамена на отпад;

●      Млади Роми кои не се ниту вработени, ниту добиваат образование или некаква обука (НЕЕТ);

●      Млади Ромки – особена предност;

Кандидатите треба да присуствуваат на целата обука.

Како да аплицирате

Рок: 20 јули, 2022 г.

Доколку ги поседувате потребните вештини и ги исполнувате наведените критериуми, испратете го вашето CV на recycling@redi-ngo.eu со наслов „Работилница за управување со отпад“.

 

Кои сме ние

Иницијативата за Економски Развој на Ромите (РЕДИ) е регионална невладина организација која ја покрива Источна Европа и Балканот и моментално работи во Бугарија, Романија, Србија и Северна Македонија. РЕДИ го поддржува деловниот развој на ромските претприемачи и им овозможува поголем пристап до достапни средства од микрокредитни институции и банки. Мисијата на РЕДИ е да одржи и создаде над 20.000 работни места во ромските заедници до 2023 година со тоа што ќе им помогне на постоечките претприемачи да ги искористат достапните услуги за деловен развој и финансирање за да го забрзаат својот раст и да обезбедат работни места во ромските заедници.

Deadline: July 20, 2022

Доколку ги поседувате потребните вештини и ги исполнувате наведените критериуми, испратете го вашето CV на recycling@redi-ngo.eu со наслов „Работилница за управување со отпад“.