• office@redi-ngo.eu

Програм промоције развоја ромског предузетништва усвојен је Закључком Владе Републике Србије 01.04.2021. године.
Програм има за циљ економско оснаживање Рома и Ромкиња у Србији путем повољних кредита за предузетнике и правна лица чији су власници и оснивачи припадници ромске националне мањине.
Програм спроводи Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије (у даљем тексту АОФИ) у сарадњи са Банком Поштанском штедионицом а.д., Београд којој се подноси захтев за кредит. Укупна средства за реализацију овог Програма износе 120.000.000,00 динара и представљају de minimis државну помоћ.