• office@redi-ngo.eu

Promovarea Toleranței și Combaterea Prejudecăților: Impactul a Patru Workshop-uri Dedicate Romilor

Promovarea Toleranței și Combaterea Prejudecăților: Impactul a Patru Workshop-uri Dedicate Romilor

În încercarea de a promova toleranța și a elimina prejudecățile sociale împotriva romilor, au fost organizate recent patru workshop-uri în comunele Tătărăștii de Jos și Blejești (Teleorman) unde au participat 85 de persoane, atât de etnie romă, cât și non-romă. Aceste sesiuni au avut ca scop educarea participanților cu privire la nediscriminare, încurajând înțelegerea și respectul reciproc.

În cadrul celor patru workshop-uri, participanții au aprofundat cunoștințe privind istoria, cultura și tradițiile romilor, precum și lupta acestora împotriva discriminării. Aceste sesiuni au facilitat înțelegerea problemei discriminării sistemice cu care se confruntă comunitatea romă și a dezvăluit modalități concrete de combatere a stereotipurilor și prejudecăților.

Au fost discutate aspecte precum: drepturile omului, egalitatea de șanse, diversitatea culturală și cum acestea se intersectează cu problemele de discriminare. Prin jocuri de rol, discuții în grup și prezentări, participanții au dezvoltat abilități de empatie și compasiune, fiind încurajați să vadă dincolo de stereotipuri și să înțeleagă individualitatea fiecărei persoane.

Fiecare participant a părăsit aceste workshop-uri cu un set de instrumente concrete pe care le pot folosi pentru a îmbunătăți relațiile interculturale și a combate discriminarea în viața de zi cu zi. Înțelegerea aprofundată a istoriei și culturii romilor ajută participanții să fie ambasadori ai toleranței în comunitățile lor, iar acumularea de cunoștințe juridice le permite să își susțină și să promoveze drepturile.

Implicarea directă în aceste workshop-uri a condus la o schimbare semnificativă a părerii participanților. Mulți au recunoscut că percepțiile lor anterioare se bazau pe stereotipuri și lipsă de informație. În urma atelierelor, participanții și-au exprimat deschiderea și recunoștința pentru învățăturile dobândite, pledând pentru promovarea diversității și incluziunii.

Participarea la aceste workshop-uri este esențială într-o societate democratică. Acestea nu numai că facilitează înțelegerea și respectul reciproc, dar și schimbă comportamentul pe termen lung, în moduri care au un impact pozitiv asupra comunității întregi. Înțelegerea problemei discriminării și a modului în care putem lucra împreună pentru a o combate este esențială pentru construirea unei societăți echitabile și incluzive.

Așadar, aceste patru workshop-uri dedicat nediscriminării romilor au reușit să creeze un mediu de învățare și schimbare, alimentând o speranță pentru un viitor în care toleranța și respectul reciproc devin normă, nu excepție.

Despre Organizator

Asociatia Roma Entrepreneurship Development sprijină antreprenorii romi în dezvoltarea afacerilor lor și facilitează accesarea finanțărilor de la instituțiile de microfinanțare și bancare. Misiunea noastră este să susținem și să creăm locuri de muncă în comunitățile de romi permițând antreprenorilor existenți să primească finanțare și servicii de dezvoltare a afacerilor, astfel încât să își poată accelera creșterea afacerilor și să poată oferi locuri de muncă în comunitățile de romi.

Despre Partener

Pakistansk Kulturforening Skedsmo este o organizație din Norvegia dedicată organizării atelierelor pentru tineri pe diferite subiecte, precum: căsătoria forțată în comunitățile interetnice, abuzul, integrarea socio-profesională, democrație și drepturile omului.

În prezent organizația are 574 de membri cotizanți norvegieni pakistanezi și își concentrează activitățile în diferite domenii: sănătate, educație, formarea profesională, etc. Preocuparea organizației este focusată pe minoritățile pachistaneze din Norvegia și facilitarea incluziunii lor în societatea norvegiană. Deține o bună colaborare cu Ambasada Pakistanului la Oslo și Ambasada Norvegiei la Islamabad.

 

 

 

Despre Programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.