header logo

Lansarea proiectului „Bugetarea participativă în județul Vrancea – premisă pentru promovarea dezvoltării la nivel local”

ASOCIAȚIA ROMA ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT, în colaborare cu Consiliul Județean Vrancea, va implementa, în județul Vrancea, proiectul cu titlul: „Bugetarea participativă în județul Vrancea – premisă pentru promovarea dezvoltării la nivel local”.
Proiectul își propune ca obiectiv general dezvoltarea unui mecanism pentru susținerea și promovarea dezvoltării la nivel local în domeniul bugetării participative, ca premisă pentru imbunătățirea proceselor decizionale și consolidarea relației între comunitatea locală și administrația publică din județul Vrancea.

Rezultatele acestui proiect vor fi urmatoarele:
1. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltarii la nivel local – 90 de persoane aparţinând grupului ţintă eligibil (reprezentanţi ONG şi /sau parteneri sociali) certificate în domeniul bugetarii participative şi advocacy la nivel local.
2. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local – 1 document de politică publică locală în domeniul bugetării participative realizat.
3. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local – 1 Parteneriat între ONG-uri şi autorităţi locale care sunt funcţionale la şase luni după finalizarea proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 423.334,50 de lei, iar valoarea cofinanțării UE este de 414.867,81 de lei.
Data începerii proiectului este iulie 2022 și se va finalizat în iulie 2023.
Cod SIPOCA 914/MySMIS 2014+ 151444,
„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”
Relaţii la telefon 0726076212 sau la adresele de e-mail: parnomarius@redi-ngo.eu şi office@redi-ngo.eu