• office@redi-ngo.eu

Програм промоције развоја ромског предузетништва усвојен је Закључком Владе Републике Србије 01.04.2021. године.
Програм има за циљ економско оснаживање Рома и Ромкиња у Србији путем повољних кредита за предузетнике и правна лица чији су власници и оснивачи припадници ромске националне мањине.
Програм спроводи Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије (у даљем тексту АОФИ) у сарадњи са Банком Поштанском штедионицом а.д., Београд којој се подноси захтев за кредит. Укупна средства за реализацију овог Програма износе 120.000.000,00 динара и представљају de minimis државну помоћ.

Повољни кредити за ромске предузетнике и предузетнице који послују дуже или краће од 2 године.

• Ивестициони кредити
• Кредити за обртна средства
• Рок отплате 60 месеци
• Каматна стопа: 1М БЕЛИБОР + 2пп
• Грејс период 6 месеци
• Максималан износ кредита 6 000 000 дин

Основни услови кредита у оквиру Програма промоције развоја ромског предузетништва

Коме је кредит намењен?
• Предузетницима ромске националности и правним лицима чији су оснивачи ромске националности а који послују краће од 2 године (start up).
• Предузетницима ромске националности и правним лицима чији су оснивачи ромске националности а који послују дуже од 2 године.
За шта се могу користити кредити:
• Инвестициони кредит- набавка опреме, машина, постројења, доставних возила за превоз сопствених производа и других транспортних средстава укључених у процес производње, куповина или адаптација пословног или производног простора и сл.).
• Kредит за обртна средства – куповина робе, плаћање закупа и финансирање других оперативних трошкова пословања.
Рок отплате кредита:
• До 60 месеци од дана пуштања кредита у течај, уз могућност узимања 6 месеци грејс периода.
Kаматна стопа:
• 1M BELIBOR + 2pp
Mаксимални износ кредита:
• Дo 6.000.000,00 динара

Средства кредит су наменска и не могу се користити за рефундирање трошкова већ започетих или реализованих активности као ни за плаћање рата кредита, реструктурирање кредита, отплату кредита код друге банке или покривање других трошкова који нису предвиђени Програмом. Јавни позив је отворен док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 31. децембра 2022. године.

За додатне информације контактирајте:
REDI call centar: 066/555-63-63