• office@redi-ngo.eu

Коме је кредит намењен?
• Предузетницима ромске националности и правним лицима чији су оснивачи ромске националности а који послују краће од 2 године (start up).
• Предузетницима ромске националности и правним лицима чији су оснивачи ромске националности а који послују дуже од 2 године.
За шта се могу користити кредити:
• Инвестициони кредит- набавка опреме, машина, постројења, доставних возила за превоз сопствених производа и других транспортних средстава укључених у процес производње, куповина или адаптација пословног или производног простора и сл.).
• Kредит за обртна средства – куповина робе, плаћање закупа и финансирање других оперативних трошкова пословања.
Рок отплате кредита:
• До 60 месеци од дана пуштања кредита у течај, уз могућност узимања 6 месеци грејс периода.
Kаматна стопа:
• 1M BELIBOR + 2pp
Mаксимални износ кредита:
• Дo 6.000.000,00 динара