• office@redi-ngo.eu

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ со број на повик 0805-02/2022 за набавка на услуги – хотелско сместување

Operating Countries: 

Reference: ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ

Deadline: 04 Jul 2022

GDPR Compliance - As part of any recruitment process, REDI NGO collects and processes personal data relating to job applicants. The organisation is committed to being transparent about how it collects and uses that data and to meeting its data protection obligations. Data we collect: your name, address and contact details, including email address and telephone number; details of your qualifications, skills, experience and employment history. Your data will be deleted after six months.

За потребите на проектот ,,Роми и КОВИД – 19: Градете подобро преку одржливо управување со отпад” финансирано од Сојузното Министерство на Република Австрија Социјални работи, здравство, грижа и заштита на потрошувачите, Здружение Иницијатива за Економски Развој на Ромите – РЕДИ Скопје во партнерство со Umweltdachverband испраќа:

ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ со број на повик 0805-02/2022

за набавка на услуги – хотелско сместување

 Здружение ,,Иницијатива за Економски Развој на Ромите – РЕДИ Скопје” во рамките на проектот ,,Роми и КОВИД – 19: Градете подобро преку одржливо управување со отпад” финансирано од Сојузното Министерство на Република Австрија Социјални работи, здравство, грижа и заштита на потрошувачите, во партнерство на Umweltdachverband има потреба од хотелско сместување на 37 лица во период од 25 до 29 јули.

  1. Фази на спроведување (прелиминарна временска рамка)
  2. Потребно е да се испорачаат услугите во период од 25 јули 2022 год. до 29 јули 2022 година.
  3. Ве охрабруваме да ни доставите Ваша понуда за горенаведената покана.
  4. Понудата треба да ги содржи следните елементи:

▪ Понудата треба да важи за 37 лица, за времетрање од пет дена, четири ноќевања;

▪ Хотелот, според категоризација, треба да биде најмалку со 3 ѕвезди;

▪ Понудите треба да бидат назначени со ДДВ;

▪ Цените во понудата треба да бидат изразени во денари;

▪ Документацијата која се поднесува во копија треба да е заверена од понудувачот со печат и потпис од одговорното лице со назнака „Верно со оргиналот“;

▪ Оброкот за ручек треба да содржи сезонска салата, порција главно јадење, десерт;

▪ Оброкот за вечера треба да содржи сезонска салата, порција главно јадење, десерт;

▪ Храната не треба да содржи свинско месо;

▪ Пристигнување на учесниците и започнување е предвидено на 25 јули со ручек од

13.00ч.

▪ Заминување на учесниците е предвидено на 29 јули после ручек пауза

Ставка

Опис на активност/услуга

Количина

Цена по единица

Вкупна цена со вклучен ДДВ

1.

Полн пансион по лице, во двокреветна соба (вклучено појадок, ручек, вечера и по еден флаширан безалкохолен пијалок за ручек и вечера)

 

 

32

 

 

2.

Полн пансион по лице, во еднокреветна соба (вклучено појадок, ручек, вечера и по еден флаширан безалкохолен пијалок за ручек и вечера)

 

 

5

 

 

3.

Сала за состаноци акустично

одвоена од останатиот дел од

хотелот соодветна и комотна за 37 лица, во период 25 до 29 јули. Салата за состаноци да има кабини за превод.

 

 

3

 

 

4.

Користење на техничка опрема (ЛЦД проектор, флипчарт табла) за одржување на обука во период од 25 до 29 јули

 

 

3

 

 

5.

Освежување за време на обуката и паузите (кафе, вода, безалкохолен пијалок), по лице, за 37 лица.

 

8

 

 

 

ВКУПНО

 

 

 

 

  1. Изборот на добавувачите ќе се изврши по пат на евалуација на финансиската понуда
  2. Услови и начин на плаќање

Плаќањето ќе биде извршено по реализација на планираните активности на следниот начин: – 50% од вкупниот договорен износ за услугата при потпишување на договорот и останатите 50% при испорака на договорената услуга и тоа најдоцна 15 дена од испораката.

  1. Набавката е неделива.
  1. Начин на доставување на понудите

Понудата се доставува по пошта на следната адреса ул. Црвена Вода 37/1 или лично во канцелариите на Здружение РЕДИ Скопје, на адреса ул. Црвена Вода 37/1, или на е-маил redimk@redi-ngo.eu  

Краен рок на доставување на понудите е до 04.07.2022 година до 16.00 часот.

Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние кои не се изработени според пропозициите на повикот, нема да бидат земени предвид. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат преку адресата на е-пошта на Здружение РЕДИ Скопје, redimk@redi-ngo.eu  најдоцна до 04.07.2022 година.

Рок на важност на понудата: најмалку 30 дена.

Deadline: July 04, 2022

Сите дополнителни појаснувања може да се добијат преку адресата на е-пошта на Здружение РЕДИ Скопје, redimk@redi-ngo.eu  најдоцна до 04.07.2022 година