Scopul proiectului

Creșterea nivelului de incluziune socio-economică a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din zonele rurale interetnice din 5 comunități rurale din județele Teleorman (Blejesti, Ciuperceni) și Giurgiu (Comana, Prundu, Hotarele) cu accent pe tinerii de etnie romă cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani.

Obiectivele proiectului

1
Creșterea nivelului de educație antreprenorială și dezvoltarea abilităților necesare pentru demararea și administrarea eficientă a unei afaceri în domeniul meșteșugurilor tradiționale pentru un număr de 112 persoane aparținând grupurilor vulnerabile (roma și non-roma) din comunități rurale interetnice.
2
Oferirea de consiliere și suport pentru inițierea și dezvoltarea de afaceri în domeniul meșteșugurilor și pentru creșterea nivelului de angajabilitate a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile (roma și non roma) din comunitățile rurale interetnice.
3
Creșterea nivelului de implicare a 80 de persoane aparținând grupului țintă în promovarea dialogului multicultural și a diversității în vederea cooperării grupurilor interetnice din comunitătile rurale.
Previous slide
Next slide

Principalele activități ale proiectului

  • A1. Formare antreprenorială

    Educaţie antreprenorială pentru bunăstarea romilor din comunițăți rurale interetnice

  • A2. Consiliere şi suport

    Pentru demararea unor mici afaceri în domeniului meșteșugurilor tradiționale

  • A3. Romi şi non-romi împreună

    Acțiuni de promovare a dialogului multicultural: “Romi şi non-romi împreună”

Pricipalele rezultate urmărite

0
beneficiari din comunitati rurale interetnice vor obtine o certificare in domeniul antreprenoriatului
0
de participanti beneficiaza de informare cu privire la activitatea de formare
0
centre suport puse in functiune in comunitatile rurale interetnice
0
de beneficiari ai grupului tinta beneficiaza de suport pentru cresterea angajabilitatii
0
platforma de promovare a mestesugurilor roma si non roma pusa in functiune
0
de persoane (roma si non roma) vor participa la workshopuri-le dedicate dialogului intercultural
0
grup de promovare a dialogului in comunitatile interetnice functional format din 20 de persoane apartinand grupului tinta
0
de cetateni din cadrul comunitatilor rurale vizate participa la actiunile de promovare a multiculturalismului și dialog intercultural

Proiect derulat de: