• office@redi-ngo.eu

НАЦИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР

Operating Countries:

 
Reference: Country Manager Bulgaria

Deadline: 15 Dec 2021
Start Date: Early 2022

Type of position: Full Time

GDPR Compliance - As part of any recruitment process, REDI NGO collects and processes personal data relating to job applicants. The organisation is committed to being transparent about how it collects and uses that data and to meeting its data protection obligations. Data we collect: your name, address and contact details, including email address and telephone number; details of your qualifications, skills, experience and employment history. Your data will be deleted after six months.

Кои сме ние:

REDI е регионална неправителствена организация, обхващаща Източна Европа и Балканите, която в момента работи в България, Румъния, Сърбия и Северна Македония.
Инициативата за развитие на ромското предприемачество (REDI) подкрепя ромските предприемачи в развитието на техния бизнес и достъпа до достъпно финансиране от микрокредитни институции и банки. Мисията на REDI е да поддържа и създава +20 000 работни места в ромските общности до 2023 г., като дава възможност на съществуващите предприемачи да получават финансиране и услуги за развитие на бизнеса, така че да могат да ускорят своя бизнес растеж и да осигурят работни места в ромските общности.

Твоята роля:

Националният мениджър ще координира организацията на REDI България, нейния персонал и ще наблюдава ежедневната реализация на дейности и проекти на място.
За да успеете като национален мениджър, трябва да можете да мислите аналитично и да имате отлични комуникационни и междуличностни умения. Изисква се магистърска степен и опит като национален мениджър или еквивалентен опит в подобна роля.

Отговорности:

• Управление на човешките ресурси в съответствие с приложимото трудово законодателство и вътрешните регламенти.
• Проект на техническо задание и управление на експерти, консултанти, наблюдение на напредъка
резултати по тези договори и предоставяне на обратна връзка, ако е необходимо, и координация на работата на консултантите в съответствие с плана за изпълнение на проекта.
• Предприемане на външна комуникация на високо ниво.
• Подготвя или според случая, контролира изготвянето на доклади за напредъка, годишни доклади, доклади за завършване на проекта и други документи, които могат да бъдат изискани от заинтересованите страни.
• Наблюдава персонала при изпълнението на съответните им задължения и гарантира ефективното функциониране на звеното и гарантира, че са установени ясни работни договорности за сътрудничество.
• Развитие на партньорства и сътрудничество с различни заинтересовани страни, напр.
бизнес асоциация, фирми, НПО, експерти, местни общности и съответния дял агенции и институции.
• Координация и мониторинг на проекта.
• Управление на бюджета на проекта, включително проследяване на разходите.
• Създаване на нови контакти и достигане до ромските общности;

Изисквания:

• 5 години опит на подобна роля или ръководна позиция;
• Магистърска степен по мениджмънт, икономика или сродна област.
• Отлични устни, писмени и междуличностни умения.
• Добро управление на времето и организационни умения.
• Владеене Microsoft Office, с фокус върху Excel.
• Владеене на български (майчин) и английски език е задължително.
• Предишен опит с ромски общности е предимство.
• Позицията започва през февруари 2022 г.

 

Deadline: 15 декември 2021 г

Ако притежавате необходимите умения и отговаряте на критериите, моля, изпратете автобиографията си на office@redi-ngo.eu с тема „Национален мениджър – България“.


Краен срок: 15 декември 2021 г