• office@redi-ngo.eu

TERMENI ȘI CONDIȚII

Completează sondajul și câștigă un voucher de 250 lei, care poate fi folosit pewww.produsehandmade.ro

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este Asociația Roma Entrepreneurship Development (REDI Romania), cu sediul in Prelungirea Ghencea nr. 53, bloc F2, sc. A, ap. 42, et. 6, Cam. 1, Ilfov, Bragadiru, cod fiscal 36657657, reprezentată legal prin Petrica Dulgheru, în calitate de Director Executiv.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau întrerupe și/sau prelungi oricând concursul, la propria discreție, fără a datora nicio compensație participanților.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții.

În cazul în care participantul nu este de acord cu acești Termeni și Condiții, acesta trebuie să înceteze participarea la concurs. Încetarea participării poate fi declarată Organizatorului la următorul email: office.produsehandmade@gmail.com

 1. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul la care se face referire prezentul regulament se va desfășura în perioada 8 iulie 2022 – 30 iulie 2022. Înscrierile la concurs se pot face începând cu data de 8 iulie 2022 ora 00:01 până la data de 30 iulie 2022 ora 23:59 prin participare la sondaj. (pentru detalii vezi Capitolul IV. Mecanismul concurenței).

  III. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS, DESCALIFICARE

Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve, de către aceștia a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de participanți.

n cazul descoperirii oricarăor neconcordanțe între datele furnizate organizatorului (de către oricare dintre participanți) și realitate, respectiva participare se invalidează fără îndeplinirea vreunei formalități înaintea participanților.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garantează:

 • – că este persoană fizică cu domiciliul stabil în România care a împlinit 18 ani la data începerii acestui concurs;
 • – că este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);
 • – că are deplină și neafectată capacitatea de folosință și exercițiu (conform Codului Civil);
  – că a completat sondajul până la sfârșit
  – că a participat doar o singură dată
  – că a introdus corect numărul său de telefon

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implică acceptarea necondiționată, exclusivă și irevocabilă a participanților că numele, materialele postate în concurs, fotografiile și materialele filmate cu ei și cu câștigătorii pot fi făcute publice și exploatate în orice scop comercial, inclusiv publicitate către organizator și/sau subcontractanții săi fără nicio pretenție din partea participanților și câștigătorilor. Participanții și câștigătorii renunță la cererea către organizator și/sau subcontractanții săi pentru orice sumă de bani sau orice alt beneficiu din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor de autor/drepturi patrimoniale conexe (prevăzute de Legea nr. 8/1996) referitoare la scris și / sau lucrări audio. video și/sau fotografie care conține imaginea, numele și sunetul (vocea) acestor persoane (participanți și câștigători), surprinse/fixate pe orice tip de suport de către organizator și/sau subcontractanții săi în timpul înscrierii, participării la concurs, extragerii și acordarea de premii. .

Pentru identificarea și ridicarea/luarea în posesie a premiului, câștigătorul desemnat va primi un e-mail valabil pentru trimiterea codului.

Angajatii organizatorului, rudele și afinii acestora până la gradul I inclusiv, precum și toate celelalte persoane implicate în acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, în sensul că nu li se vor putea acorda nici un fel premii.

 1. MECANISMUL DE CONCURS

Premiul în concurs este unul – un voucher în valoare de 250 lei pentru cumpărături la produsehandmade.ro. Voucherul este valabil 12 luni de la data primirii de către câștigător.

Concursul se desfășoară în perioada 8 iulie 2022 – 30 iulie 2022, după cum urmează:

Pasul 1 – Completați sondajul până la sfârșit.

Pentru a putea participa la concurs, participanții trebuie să citească Regulamentul Concursului, iar în cazul în care aleg să se înscrie în concurs, să parcurgă cumulativ următoarele etape pe parcursul Concursului:

 1. Completați toate câmpurile disponibile din sondaj și introduceți numărul de telefon de la sfârșit.
 2. Pe 1 august 2022, un câștigător va fi selectat, prin tragere la sorți, folosind opțiunea „RANDBETWEEN” din Microsoft Excel. Câștigătorul va primi un singur premiu constând dintr-un cod promoțional.

Organizatorul extrage un singur câștigător.

Organizatorul va face 3 încercări de a contacta câștigătorul în termen de 10 zile. Dacă Organizatorul nu reușește să ajungă la câștigător sau câștigătorul refuză să-și primească premiul, câștigătorul își pierde dreptul de a primi premiul. Dreptul de a primi premiul nu este transferat altei persoane.

Organizatorul trimite premiul prin e-mail.

Câștigătorul nu poate primi echivalentul în bani al premiului.

Câștigătorul poate folosi voucherul pentru o singură comandă pe site-ul produsehandmade.ro. În cazul în care comanda este sub o valoare mai mică de 250 lei, câștigătorul nu va primi diferența sub nicio formă.

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza trimiterea premiului dacă câștigătorul nu îndeplinește cerințele din Secțiunea III. În acest caz, Organizatorul extrage un alt câștigător în modul descris în Secțiunea IV.

Organizatorul nu este obligat să comunice cu niciun participant necâștigător.