Asociatia Roma Entrepreneurship Development publică lista planurilor de afacere selectate pentru finanțare în cadrul concursului „Meșteșugul, de la tradiție la bunăstare” derulat în cadrul proiectului „Incluziunea socio-economică a romilor în comunitățile rurale interetnice”.

Conform prevederilor regulamentului concursului, participanții au dreptul la contestație. Contestația va fi depusă la adresa de e-mail concurs@redi-ngo.eu în termen de 3 zile la afișarea rezultatelor concursului.

Proiect derulat de Asociația Roma Entrepreneurship Development în parteneriat cu Pakistansk Kulturforening Skedsmo cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014- 2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Titlul proiectului: „Incluziunea socio-economică a romilor în comunitățile rurale interetnice”

Cod Contract: RO2020/ ACF_A8_MM_16

Anunț lansare concurs planuri de afacere

„Meșteșugul, de la  tradiție la bunăstare”

Asociatia Roma Entrepreneurship Development în parteneriat cu Pakistansk Kulturforening Skedsmo anunță lansarea concursului „Meșteșugul, de la  tradiție la bunăstare” în cadrul proiectului „Incluziunea socio-economică a romilor în comunitățile rurale interetnice”. Proiectul este derulat de Asociatia Roma Entrepreneurship Development în parteneriat cu Pakistansk Kulturforening Skedsmo cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014- 2021.

Data lansării: 25.04.2023

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30.05.2023, ora 17:00. Planul de afaceri și anexele acestuia vor fi transmise pe adresa de mail, scanate, semnate și datate, la adresa de e-mail: concurs@redi-ngo.eu.

Bugetul total aferent concursului: 50.000 lei

Valoarea maximă a premiului acordat unei firme nou înființate în baza planului de afaceri: 5.000 lei.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele obligatorii de eligibilitate menționate în Regulamentul de concurs, acest concurs fiind destinat exclusiv absolvenților cursului de Competențe antreprenoriale desfășurat în cadrul proiectului.

Toate formularele și documentele necesare întocmirii Dosarului de concurs pot fi vizualizate și descărcate în format editabil de pe site -ul: https://redi-ngo.eu/concurs-plan-de-afaceri

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0769.039.506, Prodan Dorina, Consultant Dezvoltare Planuri de Afacere, e-mail: concurs@redi-ngo.eu.

Despre Programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Documente necesare pentru înscrierea în concurs și Regulamentul

Proiect derulat de: