• office@redi-ngo.eu
PROGRAM PROMOCIJE RAZVOJA ROMSKOG PREDUZETNIŠTVA

PROGRAM PROMOCIJE RAZVOJA ROMSKOG PREDUZETNIŠTVA

Програм промоције развоја ромског предузетништва усвојен је Закључком Владе Републике Србије 01.04.2021. године. Програм има за циљ економско оснаживање Рома и Ромкиња у Србији путем повољних кредита за предузетнике и