• office@redi-ngo.eu

Повик за експерти за апциклирање на гуми

Operating Countries:

Reference: Green Ambassadors

Deadline: 20.10.2023
Start Date: 01.11.2023

Type of position: Full time/Part time

GDPR Compliance - As part of any recruitment process, REDI NGO collects and processes personal data relating to job applicants. The organisation is committed to being transparent about how it collects and uses that data and to meeting its data protection obligations. Data we collect: your name, address and contact details, including email address and telephone number; details of your qualifications, skills, experience and employment history. Your data will be deleted after six months.

Повик за експерти за апциклирање на гуми

 

Иницијатива за Економски Развој на Ромите – РЕДИ објавува повик за експерти за спроведување на еднодневна работилница за апциклирање на користени гуми. Оваа работилница има за цел да ја подигне свеста за повторно употреба на користените гуми и да истражи иновативни начини за пренамена на гумите во еколошки производи. Бараме искусен експерт или организација да ја организира и спроведе оваа работилница.

 

Примарната цел на оваа работилница е да ги едуцира учесниците за влијанието на отпадот од гумите врз животната средина и да ги инспирира да придонесат во иницијативите за апциклирање на користени гуми. До крајот на работилницата, учесниците треба да имаат стекнато практично знаење и практично искуство.

 

Еднодневната работилницата треба да ги содржи следните компоненти:

 • Да се потготви методологија на работење
 • Практични сесии на кои учесниците ќе научат различни техники за апциклирање, како што се изработка на мебел, градинарски жардинери или уметнички дела од стари гуми.
 • Да се нагласат безбедносните упатства и мерки на претпазливост при работа со гуми.
 • Да се дискутира за влијанието врз животната средина од отстранувањето на гумите и како зголемувањето на апциклирање или повторно употреба може да придонесе за одржливоста на животната средина.
 • Да се охрабрат учесниците да ја ослободат својата креативност во проектите за апциклирање на користените гуми.
 • Да се обучат 20 Роми за зголемување на апциклирањето на еколошки производи.
 • Да се следат учесниците при финаизирање на еко-продуктите во текот на една недела

 

 

Бараме експерт со следните квалификации:

 • Покажана експертиза за апциклирање на гуми, рециклирање или поврзана област.
 • Искуство во спроведување работилници, обуки или едукативни сесии.
 • Способност да се вклучат и инспирираат учесници од различно потекло и возрасни групи.
 • Пристап до потребните материјали и алатки за практични сесии.
 • Референци или примери од минати работилници кои покажуваат успешни образовни резултати.

 

 

 

 

Процес на аплицирање:

Доколку сте заинтересирани да учествувате во овој проект како наш експерт за upcycling на гуми, доставете ги следните документи на redimk@redi-ngo.eu до 20ти октомври 2023 година.

 • Ваше ажурирано CV или биографија.
 • Кратко мотивациско писмо во кое се наведува вашето релевантно искуство и зошто сте заинтересирани за овој проект.

Заедно, можеме да направиме значително влијание врз одржливоста и намалувањето на отпадот!

 

Deadline: 20.10.2023

If you have the required skills and meet the criteria, please send your CV to redimk@redi-ngo.eu