REDI – Roma Entrepreneurship Development Initiative

ByREDI Editor

REDI – Roma Entrepreneurship Development Initiative

Щастливи сме да обявим, че Реди пилотния проект завърши успешно още през декември 2016 г..
Основният фокус на Реди е да се определи потенциала на предприемачеството в ромските общности от Румъния и България, потенциалът за развитие на ромските общности с помощта на предприемачеството, както и бариерите пред които са изправени ромските предприемачи при достъпа до продукти, предлагани от водещите финансови институции.
Най-важните постижения Нашата пилотния проект са: база данни от 1106 съществуващите ромски предприемачи в Румъния и България, на стратегически партньорства с 3 местни институции за микрофинансиране, който се съгласи да създадат целеви портфейли за ромските предприемачи, но също така си сътрудничи много тясно с полеви Реди екипи в 2017.
Shtastlivi sme da obyavim, che Redi pilotniya proekt zavŭrshi uspeshno oshte prez dekemvri 2016 g..
Osnovniyat fokus na Redi e da se opredeli potentsiala na predpriemachestvoto v romskite obshtnosti ot Rumŭniya i Bŭlgariya, potentsialŭt za razvitie na romskite obshtnosti s pomoshtta na predpriemachestvoto, kakto i barierite pred koito sa izpraveni romskite predpriemachi pri dostŭpa do produkti, predlagani ot vodeshtite finansovi institutsii.
Naĭ-vazhnite postizheniya Nashata pilotniya proekt sa: baza danni ot 1106 sŭshtestvuvashtite romski predpriemachi v Rumŭniya i Bŭlgariya, na strategicheski partn’orstva s 3 mestni institutsii za mikrofinansirane, koĭto se sŭglasi da sŭzdadat tselevi portfeĭli za romskite predpriemachi, no sŭshto taka si sŭtrudnichi mnogo tyasno s polevi Redi ekipi v 2017.

About the Author

REDI Editor administrator

Consultant

 

not available