GRANTS

ByREDI Editor

Тя стартира под-мярка 6.2 – Подкрепа за създаването на неземеделски дейности в селските райони

Отпускане на помощ:
· Ще бъдат наградени като премия на две вноски, както следва:
– 70% от размера на подкрепата финансиране на Трибунала;
– Ще се даде 30% от размера на подкрепата, предоставена на правилното изпълнение на бизнес плана не по-дълъг от 5 години, считано от датата на подписване на решението за финансиране.
· Ще бъде на стойност:
– 70000 EUR / проект, където производствените дейности, медицински услуги, ветеринарна и агро
– 50000 EUR / проект с други дейности;

МЕСЕЧНИ прагове за качество на сесия за 2016:

– 60 точки за периода 28.07 – 31.08.2016
– 45 точки за периода 01.09 – 09.30.2016
– 30 точки за периода 01.10 – 10.31.2016
– 15 точки за периода 01.11 – 11.30.2016

детайли

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole

ByREDI Editor

Източници на финансиране в каталога

Ние осигуряваме материал, който обобщава всички източници на финансиране на разположение за: ОПЛ, НПО, МСП КЛЪСТЕР (април 2016 издание)

http://www.adrnordest.ro/index.php?page=catalog_surse_finantare

ByREDI Editor

ПРСР: Насоки за кандидатстване за 5 подмерки

Публикувано днес AFIR Насоките за кандидатстване по проекта 2016 GMT на подмерки:

Под-мярка 4.1 – “Инвестиции в земеделски стопанства”
Под-мярка 6.1 – “Подкрепа за млади фермери”
Под-мярка 6.3 – “Подкрепа за развитието на малки стопанства”
и под-мярка 16.4 16.4 – “Подкрепа за хоризонтална и вертикална верига сътрудничество доставки между участниците в областта на селското и овощарството”
Според изявленията, направени вчера от министъра на земеделието, Achim Иримеску за тази под-мярка призовава за проекти, които ще стартират на 28 Април, 2016 ще бъдат отворени и до октомври 2016.

 

not available