дарения

Изберете вашия afcerii полето subvetia разположение във вашия район !

pndr

Тя стартира под-мярка 6.2 – Подкрепа за създаването на неземеделски дейности в селските райони

Отпускане на помощ: · Ще бъдат наградени като премия на две вноски, както следва: - 70% от размера на подкрепата ...
Повече информация
ADR-Nord-Est

Източници на финансиране в каталога

Ние осигуряваме материал, който обобщава всички източници на финансиране на разположение за: ОПЛ, НПО, МСП КЛЪСТЕР (април 2016 издание) http://www.adrnordest.ro/index.php?page=catalog_surse_finantare ...
Повече информация
sigla_afir_1

ПРСР: Насоки за кандидатстване за 5 подмерки

Публикувано днес AFIR Насоките за кандидатстване по проекта 2016 GMT на подмерки: Под-мярка 4.1 - "Инвестиции в земеделски стопанства" Под-мярка ...
Повече информация

 

not available