admin

Promovarea dialogului intercultural în comunitățile de romi

Dialogul intercultural joacă un rol esențial în promovarea înțelegerii reciproce și a coeziunii sociale în societatea contemporană. În special, în comunitățile de romi, unde există adesea bariere culturale și sociale, promovarea dialogului intercultural devine crucială pentru a construi punți de comunicare și a depăși stereotipurile și prejudecățile existente. Prin crearea

Read More »

Proiect derulat de: