Monthly Archives:юли 2017

ByREDI Editor

Въпросник за “Инициативата за Pазвитие на Pомското Предприемачество” (REDI)

Въпросник за “Инициативата за Pазвитие на Pомското Предприемачество” (REDI) по въпросите на предприемачеството, насочен към бивши бенефициенти на стипендиантска програма по REF

Romania: http://bit.ly/2u7AijG

Serbia: http://bit.ly/2t8FKPf

Macedonia: http://bit.ly/2u2yUiO

Bulgaria: http://bit.ly/2uLjgpH